Υποβολή/επικαιροποίηση προτάσεων συνεργασίας Erasmus+ International 2023 (χώρες εκτός ΕΕ)

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Ενόψει της προετοιμασίας της αίτησης του Ιδρύματός μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Διάσταση (International) για την περίοδο 2023-2025, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε νέες προτάσεις συνεργασίας ή/και να επικαιροποιήσετε υπάρχουσες συνεργασίες με ιδρύματα μίας ή περισσοτέρων χωρών εταίρων (Partner Countries) του προγράμματος. Σχετικά με τις χώρες εταίρους, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en και συγκεκριμένα την ενότητα «Third countries not associated to the Programme».

Αναλυτικότερα:

  1. Θα σας παρακαλούσαμε να συμβουλευτείτε αρχικά τον συνημμένο πίνακα με τα ιδρύματα με τα οποία υπάρχει ήδη τρέχουσα ή προηγούμενη συνεργασία με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.
  2. Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022τη σχετική φόρμα υποβολής νέας συνεργασίας/επικαιροποίησης υπάρχουσας συνεργασίας.
  3. Παράλληλα, και μόνο στην περίπτωση νέων προτάσεων, θα πρέπει να αποστείλετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (eurep-projects@auth.gr), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιλαμβάνει επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος με την οποία να δηλώνεται η συναίνεση του Τμήματος για τη σχετική πρότασή σας.

Να σημειώσουμε ότι, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη της εποπτεύουσας Επιτροπής Διεθνούς Διάστασης, η οποία και θα τις αξιολογήσει βάσει των προτεραιοτήτων της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται από την Πρυτανεία. Ωστόσο, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα πρόσκληση η υποβολή νέων προτάσεων συνεργασίας με τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, καθώς αναμένεται η διάθεση σημαντικών κονδυλίων για κινητικότητες από τις συγκεκριμένες χώρες.

Επίσης, το Τμήμα μας διοργάνωσε σχετική ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης Erasmus+ International και δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή των νέων προτάσεων. Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη σε video on demand (Ενημερωτική συνάντηση για Erasmus+ International 14/09/2022).

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1)      Οι συμφωνίες που υπογράφονται στο πλαίσιο του Erasmus+  International, είναι Διαπανεπιστημιακές και όχι Διμερείς/Διατμηματικές. Επομένως, για τις Συμφωνίες αυτές δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Συμφωνιών όπως συμβαίνει με τις Διμερείς/Διατμηματικές με Ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)      Οι Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες με κάθε χώρα, στο πλαίσιο του Erasmus+ International, υπογράφονται για κάθε νέα πρόσκληση του Προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αυτόματης ανανέωσης συμφωνιών προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης μεριμνά για τη διατήρηση συμφωνιών με Ιδρύματα όπου υπάρχει ενεργή συνεργασία, χωρίς να απαιτείται κάποιο νέο αίτημα από Σχολή/Τμήμα του ΑΠΘ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Νικόλαο Λιόλιο, eurep-projects@auth.gr , 2310 99 5291.