Διαθέσιμες Κινητικότητες Erasmus+ International Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία Erasmus+ International 2016-2018

 

1. Συμβουλευτείτε τις Διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες

 

Σημείωση: Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, προτεραιότητα θα δοθεί στην αρχική δραστηριότητα (διδασκαλία/επιμόρφωση) από την οποία προέρχεται η διαθέσιμη κινητικότητα. Η αρχική δραστηριότητα για κάθε χώρα φαίνεται στη στήλη "Αρχική Δράση" του παρακάτω πίνακα.

Χώρα Κινητικότητες Διάρκεια (εκτός 2 ημερών ταξιδιού) Αρχική δράση
Albania 1 5 sta
Armenia 1 5 sta
Australia 4 7 sta
Bosnia and Herzegovina 1 5 sta
Egypt 1 5 sta
Georgia 2 5 sta
Israel 9 5 sta, stt
Mexico 1 5 sta
Montenegro 2 5 sta, stt
Morocco 1 5 sta
Serbia 4 5 sta
Tunisia 1 5 sta
Ukraine 2 5 stt
Uzbekistan 2 5 stt

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Συμφωνίες Erasmus+ International 2016-2018: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list