Διαθέσιμες Κινητικότητες Erasmus+ International Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία Erasmus+ International 2016-2018

 

1. Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Περίοδος Κινητικότητας σε Μέρες (εξαιρουμένου των 2 ημερών ταξιδιού)

Albania

2

5

Armenia

1

5

Australia  1  5

Belarus

1

10

Bosnia & Herzegovina

2

5

Egypt

1

5

Georgia

1

10

Israel

1

5

Jordan

1

5

Mexico

1

5

Montenegro

1

5

Morocco

1

5

Serbia

   6

5

Tunisia

1

5

Ukraine

1

10

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Συμφωνίες Erasmus+ International 2016-2018: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list