Διαθέσιμες Κινητικότητες Erasmus+ International Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία Erasmus+ International 2019-2021

 

 

  1.  Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ιδρύματα ανά χώρα με τα οποία υπάρχει συνεργασία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
  2. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διμερείς συμφωνίες που είναι σε ισχύ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες (επιλέξτε 2019-21).

 

  

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για Διδασκαλία

Χώρα

Αριθμός κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)

Albania

2

5

Armenia 1 5
Azerbaijan 1 5
Bosnia and Herzegovina 2 5
Brazil 1 5
China 1 5
Egypt 1 5
Iran 1 5
Israel 1 5
Jordan 1 5
Kazakhstan 1 5
Kyrgyzstan 1 5
Montenegro 1 5
Russian Federation 1 5
Senegal 1 5
Ukraine 1 5
 

 Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2020

Σημείωση: Ο πίνακας ενημερώνεται μετά από την ολοκλήρωση κάθε πρόσκλησης προκειμένου να εμφανίζονται μόνο οι κινητικότητες που θα διατεθούν κατά την επόμενη