Διαθέσιμες Κινητικότητες Erasmus+ International Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση

Erasmus+ International

εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

 

 

  1.  Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ιδρύματα ανά χώρα με τα οποία υπάρχει συνεργασία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
  2. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διμερείς συμφωνίες που είναι σε ισχύ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες (επιλέξτε 2020-2022).

 

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση
Χώρα Αριθμός κινητικοτήτων Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)
Algeria 1 5
Armenia 1
Belarus 2
Bosnia and Herzegovina 2
Brazil 1
Canada 1
China 2
Dominican Republic 2
Iran 1
Israel 2
Japan 1
Jordan 1
Kazakhstan 1
Montenegro 2
Russian Federation 2
Senegal 2
Syria 1
Taiwan, Republic of China 2
Trinidad and Tobago 3
Uzbekistan 2

 

Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2023

 

 Σημείωση: Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων και για διδασκαλία και για επιμόρφωση σε χώρες που διαθέτουν μόνο μία κινητικότητα, θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις για διδασκαλία.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων

Ίδρυμα Πληροφορίες
 Chiba University - Ιαπωνία https://eurep.auth.gr/sites/default/files/article-files/For%20all%20applicant%20for%20Erasmus%2B%20at%20Chiba%20University_0117.pdf