Διαθέσιμες Κινητικότητες Erasmus+ International Προσωπικό για Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία 

Erasmus+ International

χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

 

 

  1.  Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ιδρύματα ανά χώρα με τα οποία υπάρχει συνεργασία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
  2. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διμερείς συμφωνίες που είναι σε ισχύ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες (επιλέξτε 2020-2022).

 

 

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για Διδασκαλία

Χώρα

Αριθμός κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)

Albania

2

5

Algeria

1

Armenia

1

Azerbaijan

1

Belarus

1

Bosnia and Herzegovina

2

Brazil

0

Canada

1

China

1

Dominican Republic

1

Egypt

0

Georgia

1

Iran

1

Israel

2

Japan

0

Jordan

1

Kazakhstan

0

Kyrgyzstan

1

Montenegro

1

Morocco

0

Russian Federation

0

Senegal

1

Taiwan, Republic of China

1

Trinidad and Tobago

1

Ukraine

0

Uzbekistan

1

Τελευταία ενημέρωση: 22/06/2022

 

 Σημείωση: Ο πίνακας ενημερώνεται μετά από την ολοκλήρωση κάθε πρόσκλησης προκειμένου να εμφανίζονται μόνο οι κινητικότητες που θα διατεθούν κατά την επόμενη 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων

Ίδρυμα Πληροφορίες
 Chiba University - Ιαπωνία https://eurep.auth.gr/sites/default/files/article-files/For%20all%20applicant%20for%20Erasmus%2B%20at%20Chiba%20University_0704.pdf