Χρηματοδότηση International Διδασκαλία

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Εξερχόμενο προσωπικό: 160€ ανά ημέρα*

Επιπλέον χρηματοδότηση** παρέχεται απο το πρόγραμμα για τα έξοδα μετάβασης & επιστροφής, χωρίς να ενδιαφέρει εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που θα επιλέξετε και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε, ως εξής:

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ €

Albania

180

Armenia

275

Australia

1.100

Belarus

275

Bosnia and Herzegovina

275

Canada

820

China

820

Egypt

275

Georgia

275

Israel

275

Jordan

275

Malaysia

1.100

Mexico

1.100

Montenegro

180

Morocco

360

Russian Federation

360

Serbia  

275

South Africa

 820

Tunisia

275

Ukraine

275

USA

820

 

* 160€ ημερήσια αποζημίωση για τις πρώτες 14 ημέρες, 112€ ημερήσια αποζημίωση για τις επόμενες ημέρες (15η ημέρα και στο εξής), ήτοι το 70% της κανονικής ημερήσιας αποζημίωσης.