Ηλεκτρονική υποβολή νέων συμφωνιών Erasmus+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2023 – 2029

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Ιουλίου 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής νέων συμφωνιών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023 -2029.

Στο νέο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί να εφαρμοστούν νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για την υποβολή νέων συμφωνιών, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Πρωτοβουλίας της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα και την υποχρεωτική καθολική υιοθέτηση των προτύπων του Erasmus Without Paper.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) έχει φροντίσει για την ομαλή μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα με την δημιουργία και την χρήση μιας νέας πλατφόρμας διαχείρισης και υποβολής των νέων συμφωνιών, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://mobisis.auth.gr/ και θα ακολουθεί τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δημήτριου Κωβαίου.