2η Πρόσκληση Erasmus+ International

Εκτυπώσιμη μορφή

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για μετακινήσεις στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility για το Χειμερινό Εξάμηνο (Χειμερινό 2016/Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) που αφορούν στους Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών καθώς και στο Προσωπικό για Διδασκαλία και Επιμόρφωση.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Φεβρουάριου 2017. Για τις μετακινήσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες μετά από την 1η Πρόσκληση:

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων Erasmus+ International: 23/05/2016 – 15/06/2016 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: https://eurep.auth.gr/el

Επικοινωνία στο: eurep-projects@auth.gr με την κατάλληλη ένδειξη στο θέμα: Μετακίνηση Προσωπικού ή Μετακίνηση Φοιτητών.