Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μακροχρόνιας κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2022-2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μακροχρόνιας κινητικότητας (2-12 μηνών) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://eurep.auth.gr/el  μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  16 Φεβρουαρίου έως και 16 Μαρτίου 2022 (15:00, ώρα Ελλάδας).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της σχετικής διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης (16/2/2022).

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής τους.