Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Εξερχόμενων Φοιτητών

29/05/2024 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές 2024-2025 Μετά την επιλογή
20/03/2024 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση
06/02/2024 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές
25/05/2023 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές 2023-2024 Μετά την επιλογή
03/04/2023 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2023-2024
27/05/2022 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές 2022-2023 Μετά την επιλογή
14/04/2022 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2022-2023
16/02/2022 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές
03/09/2021 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση - Μετά την επιλογή
27/05/2021 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές - Μετά την επιλογή
20/07/2020 - Webinar για τη δράση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση - Μετά την επιλογή
27/05/2020 - Webinar για τη δράση Erasmus+ Σπουδές - Μετά την επιλογή
22/04/2020 - Webinar για τη δράση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση
24/01/2020 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Σπουδές 2020-2021
01/10/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-2020
20/05/2019 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2019-2020
08/04/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-2020
11/02/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση για Erasmus+ για Σπουδές 2019-2020
26/09/2018 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2018-2019
10/05/2018 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2018-2019
01/03/2018 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2018-2019
08/02/2018 - Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ για Σπουδές 2018-2019
21/07/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018
10/05/2017 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018
10/05/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2017-2018
14/02/2017 - Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ για Σπουδές 2017-2018
Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2016-2017