Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Εξερχόμενων Φοιτητών

01/10/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-2020
20/05/2019 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2019-2020
08/04/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-2020
11/02/2019 - Ενημερωτική εκδήλωση για Erasmus+ για Σπουδές 2019-2020
26/09/2018 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2018-2019
10/05/2018 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2018-2019
01/03/2018 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2018-2019
08/02/2018 - Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ για Σπουδές 2018-2019
21/07/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018
10/05/2017 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018
10/05/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2017-2018
14/02/2017 - Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ για Σπουδές 2017-2018
Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2016-2017