Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Πρακτική Άσκηση - Erasmus+ International 2018-20

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 25/02/2020 ώρα 14:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον  πίνακα με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Πρακτική Άσκηση –
Erasmus+ International

ΧΩΡΑ

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας

(μήνες)

Γεωργία

1

3

Ρωσία

1

3

Ουκρανία

1

3


Προσοχή
: Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια έχουν προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται για κάθε θέση στον Πίνακα με τις προσφερόμενες θέσεις, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση που σας ενδιαφέρει (πατώντας στον «τίτλο της θέσης», μπορείτε να βρείτε συνημμένο έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση). Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship

Η διάρκεια των κινητικοτήτων είναι 3 μήνες, εντός του διαστήματος Απρίλιος - Ιούνιος 2020.

Διευκρίνιση: Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://eurep.auth.gr/el/incoming/internationalsmpform

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship/procedure


Επικοινωνία:
Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr

Προσφερόμενες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ International

 

ΧΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΘ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Georgia

Various Schools and Units

Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Τμήματα: Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Ξενόγλωσσες και Ελληνική Φιλολογία, Οικονομικών επιστημών, Θετικών επιστημών

2019-2020

(A)

Georgia

International Relations and Projects Department

Caucasus University, Georgia

Όλα τα Τμήματα

2019-2020

(A)

Georgia

Department of Pathological Anatomy

Tbilisi State Medical University, Georgia

Τμήμα Ιατρικής

2019-2020

(A)

Georgia

International Relations Office

Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia

Όλα τα Τμήματα

2019-2020

(A)

Russian Federation

Chair of Modern Greek Philology

Kuban State University, Russia

Τμήμα Φιλολογίας

2019-2020

(A)

Ukraine

School of Medicine

Bogomolets National Medical University, Ukraine

Τμήμα Ιατρικής

2019-2020

(A)

Ukraine

International Students Faculty

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine

Τμήμα Ιατρικής

2019-2020

(A)

Ukraine

Department of International Affairs/ Center for International Education/ Educational and Practical Center for Cultural and Aesthetic Development

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Όλα τα Τμήματα

2019-2020

(A)

Ukraine

Department of Finance, Banking and Insurance/ Department of International Economic Relations/ Chair of Economic Cybernetics/ Department of Accounting and Taxation/Foreign Languages Department

Traineeship on the base of Education and Research Institute for Business Technologies «UAB», Sumy State University, Ukraine

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

2019-2020

(A)

Ukraine

Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration/ Department of Management/ Department of Finance and Entrepreneurship/ Department of Marketing

Traineeship on the base of Oleg Balatskyi Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Ukraine

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

2019-2020

(A)

Ukraine

International Affairs Office

Traineeship in the International Affairs Office, Sumy State University, Ukraine

Όλα τα Τμήματα

2019-2020

(A)