Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2016-2017