Βασική Δράση 2 - ΚΑ2

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2023

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2023

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω αφορούν σε ώρα Βρυξελλών (CET).

 

Ενημερωτική εκδήλωση για δυνατότητες σύναψης συμφωνιών,συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (BiP) και υποβολής/συμμετοχής σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, διοργανώνει την 1η Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 09:30 – 14:00, στο ΚΕΔΕΑ, Αμφ. Ι, ημερίδα για τις δυνατότητες σύναψης διμερών συμφωνιών, συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes) και συμμετοχής σε έργα ΚΑ2 του προγράμματος Erasmus+.

 

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερωτική εκδήλωση για δυνατότητες σύναψης συμφωνιών,συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (BiP) και υποβολής/συμμετοχής σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, διοργανώνει την 1η Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 09:30 – 14:00, στο ΚΕΔΕΑ, Αμφ. Ι, ημερίδα για τις δυνατότητες σύναψης διμερών συμφωνιών, συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes) και συμμετοχής σε έργα ΚΑ2 του προγράμματος Erasmus+.

 

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες (βλ. συνημμένο πρόγραμμα):

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 με καταληκτική ημερομηνία 29 Οκτωβρίου  2020 (12 μμ ώρα Βρυξελλών).

 

Η πρόσκληση αυτή έχει δύο βασικές προτεραιότητες: