Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2024

Εκτυπώσιμη μορφή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2024

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω αφορούν σε ώρα Βρυξελλών (CET).

Βασική δράση 2

Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

5 Μαρτίου 2024, 12:00

Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

5 Μαρτίου 2024, 17:00

Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού

5 Μαρτίου 2024, 17:00

Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

1 Οκτωβρίου 2024, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας

5 Μαρτίου 2024, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας

1 Οκτωβρίου 2024, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα του αθλητισμού

5 Μαρτίου 2024, 17:00

Κέντρα επαγγελματικής αριστείας

7 Μαΐου 2024, 17:00

Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

6 Ιουνίου 2024, 17:00

Δράση του Erasmus Mundus

15 Φεβρουαρίου 2024, 17:00

Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας

7 Μαρτίου 2024, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8 Φεβρουαρίου 2024, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

29 Φεβρουαρίου 2024, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

6 Μαρτίου 2024, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του αθλητισμού

5 Μαρτίου 2024, 17:00

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

5 Μαρτίου 2024, 17:00