Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων Erasmus+ KA2 2023

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω αφορούν σε ώρα Βρυξελλών (CET).

 

Βασική δράση 2

Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

22 Μαρτίου 2023, 12:00

Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

22 Μαρτίου 2023, 17:00

Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού

22 Μαρτίου 2023, 17:00

Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

4 Οκτωβρίου 2023, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας

22 Μαρτίου 2023, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας

4 Οκτωβρίου 2023, 12:00

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα του αθλητισμού

22 Μαρτίου 2023, 17:00

Κέντρα επαγγελματικής αριστείας

8 Ιουνίου 2023, 17:00

Δράση του Erasmus Mundus

16 Φεβρουαρίου 2023, 17:00

Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας

3 Μαΐου 2023, 17:00

Μελλοντοστρεφή έργα

15 Μαρτίου 2023, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

16 Φεβρουαρίου 2023, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

28 Φεβρουαρίου 2023, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

8 Μαρτίου 2023, 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του αθλητισμού

22 Μαρτίου 2023, 17:00

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

22 Μαρτίου 2023, 17:00