Επικοινωνία και Ωράριο εξυπηρέτησης προσωπικού (Διδασκαλία)

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξυπηρέτηση προσωπικού απο Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 10:00 έως 14:00

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος

Τηλ.: 2310-99.52.94, 99.52.89

E-mail: erasmus-financial@auth.gr