Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2021-2022

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://eurep.auth.gr/el  μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση σε video της περσινής ενημερωτικής εκδήλωσης.

Επίσης,  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 10/2 και ώρα 10:00 για την επίλυση αποριών σχετικά με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση του ανωτέρω video). 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  08 Φεβρουαρίου έως και 05 Μαρτίου 2021 (15:00, ώρα Ελλάδας).

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής τους.