1η Πρόσκληση - Εξερχόμενοι Φοιτητές - Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2019-2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2019-2021

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Σπουδές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου, ώρα 14:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/actions

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/online-application

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: 

https://eurep.auth.gr/el/students/international

Επικοινωνία: 

Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2019-21 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας
(μήνες)

Αλβανία

1

5

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

1

5

Βραζιλία

1

(μόνο για Υπ.Διδάκτορες)

5

Κίνα

1

(μόνο για Υπ.Διδάκτορες)

5

Νεπάλ

1

(μόνο για Υπ.Διδάκτορες)

5

Ρωσία

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International όπου θα ανακοινωθούν θέσεις πρακτικής άσκησης.