1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές - Erasmus+ International 2018-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 10/04/2019, ώρα 16:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/online-application

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: 

https://eurep.auth.gr/el/students/international

Επικοινωνία: 

Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας
(μήνες)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

1

5

Κίνα

1

5

Ρωσία

1

5

Σερβία

4

5

Ουκρανία

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟ:

Θα ανακοινωθεί νέα Πρόσκληση εντός του Απριλίου για Πρακτική Άσκηση.

Διαθέσιμες χώρες για πρακτική άσκηση: Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία.