Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2017-19 Εξερχόμενοι Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (χειμερινό εξάμηνο 2018-19)

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ International Credit Mobility 2017-19 ακαδ. έτους 2018-2019 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019.

Παρακαλούμε τους επιλεγένες φοιτητές να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα αποδοχής της κινητικότητας και να την αποστείλουν στο eurep-projects@auth.gr με την ένδειξη Αποδοχή Κινητικότητας_Ονοματεπώνυμο το αργότερο μέχρι και Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018.  Σε περίπτωση ακύρωσης, θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες φοιτητές (η φόρμα έχει αποσταλεί με e-mail σε όλους τους επιλεγέντες φοιτητές και επισυνάπτεται επίσης στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ).
Οι φόρμες που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και αυτές που δεν θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή δεν θα γίνουν δεκτές.

Μετά την αποστολή της φόρμας αποδοχής, θα σταλούν οι υποψηφιότητές σας στα ιδρύματα αποδοχής και, εφόσον γίνετε δεκτοί, θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή έγινε από την Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης του ΤΕΕΠ, η οποία έλαβε υπόψη και συνυπολόγισε τα παρακάτω:  

- Τη μοριοδότηση που έλαβαν οι φοιτητές από τους Συντονιστές Erasmus+ International

- Τις διαθέσιμες κινητικότητες ανά χώρα-εταίρο

- Τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν υπογράψει Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ

- Την όσο το δυνατόν ισορροπημένη κατανομή στα Τμήματα του ΑΠΘ

- Τη σειρά προτεραιότητας των χωρών/Πανεπιστημίων όπως αυτή αιτήθηκε από τους υποψήφιους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/evaluation