1η Πρόσκληση - Εξερχόμενοι Φοιτητές - Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2017-2019

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2017-2019

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 25/03/2018, ώρα 16:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform

 

ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/online-application


Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ International στην ιστοσελίδα μας: 

https://eurep.auth.gr/el/students/international

 

Επικοινωνία: 

Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr 

 

Διαθέσιμες θέσεις για εξερχόμενους φοιτητές

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας
(μήνες)

Albania

1

5

Algeria

1

5

Argentina

1

5

Bosnia and Herzegovina

1

4

China (People's Republic of)

3

5

Egypt

1

5

Japan

1

3

Mexico

1

5

Montenegro

1

4

Morocco

2

4

Nepal

1

5

Russian Federation

1

5

Serbia

4

4