2η Πρόσκληση - Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση - Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018

2η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για εξερχόμενο προσωπικό, Διδασκαλία/Επιμόρφωση. Οι κινητικότητες αυτές αποτελούν τις υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις μετά από την 1η Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Erasmus+ International 2016-2018.

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018.

Προθεσμία αιτήσεων: 19/06/2017, ώρα 16:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

Η αίτηση θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTA (δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/internationalapplySTT  (δεξιά στο μενού)

 

Τα δικαιολογητικά προς υποβολή στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1)  Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letterofsupport)

2)  Mobility Agreement for Teaching/Training

3)  Απλήμετάφρασητου Mobility Programme σταελληνικά

4)  Βεβαίωση Τμήματος

 

Απαραίτητα έγγραφα για την ηλεκτρονική σας αίτηση:

Διδασκαλία:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information (δεξιά στο μενού)

Επιμόρφωση:

https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information  (δεξιά στο μενού)

Στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη και να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν ανεβάσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+.

Αιτήσεις: Μαρία Μυλωνά 2310 99 5302 / eurep-projects@auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: https://eurep.auth.gr/el

Επικοινωνία στο: eurep-projects@auth.gr