Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Υπουργείου Εξωτερικών

Εκτυπώσιμη μορφή

Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ), το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας, με φορείς υποδοχής τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπάγονται σε Πρεσβείες της Ελλάδας, οι οποίες εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τουρκία. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 5 θέσεις πρακτικής άσκησης κατά μέγιστο, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 και με διάρκεια 3 έως 4 μηνών, των οποίων η διαχείριση και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας, στον οποίο συμμετέχει και το ΑΠΘ. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή μέσω της παρούσας προκήρυξης δεν εξασφαλίζει την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, καθώς θα ακολουθήσει η αποστολή του φακέλου των επιτυχόντων στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας και κατόπιν στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους υπεύθυνους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν την πραγματοποίηση προφορικής συνέντευξης με τους επιλεχθέντες των Πανεπιστημίων.

Οι επιλέξιμοι φορείς υποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Ελληνικές Πρεσβείες των ακόλουθων πόλεων: Λευκωσία, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Λισαβόνα, Στοκχόλμη, Βρυξέλλες, Χάγη, Βιέννη, Μιλάνο, Ρώμη, Βερολίνο, Μόναχο, Ντίσελντορφ, Βαρσοβία, Λιουμπλιάνα, Βουδαπέστη, Πράγα, Ζάγκρεμπ, Βουκουρέστι, Σόφια, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει οπωσδήποτε:

 • Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ ή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
 • Να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των πιστωτικών μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στον αριθμό των εξαμήνων που έχουν ολοκληρώσει ημερολογιακά
 • Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
 • Να έχουν πολύ καλή γνώση Windows και MS Office

Επίσης, σε περίπτωση που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών τους, η συνολική διάρκεια της ολοκληρωμένης και της αιτούμενης μετακίνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες.

Διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης με την ιδιότητα του απόφοιτου, αρκεί κατά την υποβολή και την αξιολόγηση της αίτησης να ισχύει ακόμα η φοιτητική ιδιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους μετά την αποφοίτηση.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει δύο σκέλη:

Α) Την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης κινητικότητας Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (απαιτείται είσοδος με τα στοιχεία του Πανεπιστημιακού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Διευκρινίζεται ότι στο Βήμα 3 θα συμπληρωθούν οι προτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, η αντίστοιχη διάρκεια (3 ή 4 μήνες), καθώς και το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο υπάγεται το διάστημα αυτό (Χειμερινό εξάμηνο 2016/17 ή Εαρινό εξάμηνο 2016/17).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλωθούν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την περαιτέρω επικοινωνία όσο και για τη χρηματοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης, θα χρειαστεί να εκτυπωθεί καθώς και να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο πλαίσιο «Επιβεβαίωση του φοιτητή» της πρώτης σελίδας. Μπορείτε να βρείτε την αίτησή σας σε εκτυπώσιμη μορφή (προβολή PDF) μέσω του συνδέσμου "Οι αιτήσεις μου".

Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του ΑΠΘ. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από το σύνδεσμο http://www.pki.auth.gr/trust.php σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Διαφορετικά, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΑΠΘ για να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης.

Β) Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 1. Αίτηση κινητικότητας Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο)
 2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV
 4. Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα
 5. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης αγγλικών επιπέδου C2, καθώς και κάθε επιπέδου στις γλώσσες των χωρών όπου εδρεύουν οι επιλέξιμες Πρεσβείες (επισυνάπτεται ο κατάλογος των αποδεκτών πιστοποιητικών)
 6. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ (επισυνάπτεται ο κατάλογος των αποδεκτών πιστοποιητικών)
 7. Συστατική Επιστολή του υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματός του (εκτός του Συντονιστή ECTS για πρακτική άσκηση).
 8. (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

Διευκρινίζεται ότι, λόγω της φύσης της συγκεκριμένης προκήρυξης, το έγγραφο Letter of Acceptance δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα κριτήρια μοριοδότησης και τελικής επιλογής αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα δικαιολογητικά των 5 επιτυχόντων θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή και κατανομή των ασκούμενων στις αντίστοιχες θέσεις θα γίνεται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών και προς τούτο είναι δυνατόν να ζητηθεί η πραγματοποίηση προφορικής συνέντευξης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των συγκεκριμένων θέσεων πρακτικής άσκησης υπάρχουν στο συνημμένο έγγραφο ECA Offices duties responsibilities”.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΤΕΕΠ, θα διαρκέσει από 11 Απριλίου 2016 μέχρι 21 Απριλίου 2016. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 – 13:30κατόπιν ραντεβού μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για την πρακτική άσκηση:

Νίκος Λιόλιος (Τηλ.: 2310 99 5169)

Γιώργος Βέης (Τηλ.: 2310 99 6727)

E-mail: erasmus-outgoing@auth.gr