Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Β΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (KA103) 2019-2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε για τη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων της Β΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδασκαλία του Διδακτικού Προσωπικού του ΑΠΘ μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ103) 2019-2020(21) έως 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση:  https://eurep.auth.gr/el/node/1889

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Προκειμένου η ηλεκτρονική δήλωση να είναι έγκυρη, θα πρέπει ο/η υπεύθυνος/ή της συμφωνίας με δική του ευθύνη να έχει αναρτήσει την Επιστολή Πρόσκλησης / Αποδοχής πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
  • Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

 

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching/instructions/2019

(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ (KA103) Διδασκαλία [EU,Τουρκία] / Διδασκαλία 2019-2020/ Οδηγίες & Έντυπα Μετακίνησης Διδασκαλίας).

 

Η μη τήρηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αποτελεί λόγο απόρριψης της δήλωσης.

 

Επικοινωνία: erasmus-financial@auth.gr

Tηλ: 2310-99.52.94, Κουτσελίνης Ιωάννης