Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2018-20 Εξερχόμενοι Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο 2019-20)

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+International για Σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019 του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο
https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International.

Παρακαλούμε τους επιλεγέντες φοιτητές να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα αποδοχής της κινητικότητας και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στο eurep-projects@auth.gr με την ένδειξη Αποδοχή Κινητικότητας_Ονοματεπώνυμο το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση ακύρωσης, θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες φοιτητές.

Μετά την αποστολή της φόρμας αποδοχής, θα σταλούν στα ιδρύματα υποδοχής σταδιακά και κατά προτεραιότητα (βάσει των σχετικών προθεσμιών) τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (nomination emails) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την περαιτέρω διαδικασία.

Θα παρακαλούσαμε όλους τους επιλεγέντες φοιτητές να ελέγχουν τακτικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς για οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση.

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή έγινε από την Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης του ΤΕΕΠ, η οποία έλαβε υπόψη και συνυπολόγισε τα παρακάτω: 
- Τη μοριοδότηση που έλαβαν οι φοιτητές από τους Συντονιστές Erasmus+ International
- Τις διαθέσιμες κινητικότητες ανά χώρα-εταίρο 
- Τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν υπογράψει Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το ΑΠΘ
- Την όσο το δυνατόν ισορροπημένη κατανομή στα Τμήματα του ΑΠΘ
- Τη σειρά προτεραιότητας των χωρών/Πανεπιστημίων όπως αυτή αιτήθηκε από τους υποψήφιους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/evaluation