Contact

Printer-friendly version

Department of European Educational Programmes

Administration Building, 1st Floor
University Campus

Phone center: +30 2310 99 6727

E-mail: eurep-dept@auth.gr


Head of the Department

Ioanna Georgiadou
Ε: eurep-dept@auth.gr


Bilateral Agreements

Erasmus+:
Ioanna Georgiadou, Kristina Mantasasvili
E: erasmus-agreements@auth.gr

Erasmus+ International:
Ioanna Georgiadou, Nikolaos Liolios
Ε: eurep-projects@auth.gr


European & International Educational Projects / Networks & Cooperations
Nikolaos Liolios
Ε: eurep-projects@auth.gr


Outgoing Students

Erasmus+ Studies:
Theodora Zygouri, Chrysoula Triantafyllidou, Mrianna Pavlidou
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ Traineeships:
Andromachi Paparizou, Panagiotis Xanthopoulos
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ International Studies and Traineeships:
Konstantina Tolia
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Konstantina Tolia
Ε: eurep-projects@auth.gr

Financial support for Outgoing Students Erasmus+
Ismini Theriodaki, Zafeiro Mimikou
E: erasmus-financial@auth.gr


Incoming Students

Erasmus+ Studies:
Katerina Sipitanou, Konstantina Machairidi, Konstantina Tolia
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ Traineeships:
Konstantina Machairidi
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ International Studies and Traineeships:
Konstantina Tolia
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Konstantina Tolia
Ε: eurep-projects@auth.gr


Academic & Administrative Staff Mobilities for Teaching/Training - Erasmus+ (Outgoing)
Ioannis Koutselinis
Ε: erasmus-financial@auth.gr

Academic & Administrative Staff Mobilities for Teaching/Training (Erasmus+ International)
Nikolaos Liolios, Christina Paschou
E: eurep-projects@auth.gr 

Academic & Administrative Staff Mobilities for Teaching/Training - Erasmus+ (Incoming)
Kristina Mantasasvili
Ε: eurep-dept@auth.gr


Secretarial Support
Aikaterini Filippidou
E: eurep-dept@auth.gr


Social Media
Kristina Mantasasvili, Zafeiro Mimikou
Ε: eurep-dept@auth.gr


IT Manager & Website Support
Anastasios Selalmazidis
Ε: anselal@auth.gr