Βασική Δράση 3 - ΚΑ3

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3 – Ανάπτυξη πολιτικών με θέμα την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EACEA πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3 – Ανάπτυξη πολιτικών με θέμα την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 22η Μαίου 2018.