Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Εξερχόμενων Φοιτητών

21/07/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018

10/05/2017 - Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2017-2018

10/05/2017 - Ενημερωτική συνάντηση επιλεγέντων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές 2017-2018