Ανακοίνωση επιτυχόντων Προγράμματος Erasmus+ International 2016-2018 Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανακοίνωση επιτυχόντων Προγράμματος Erasmus+ International

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

Επιλεχθέντες Erasmus+ International Staff Mobility - Διδασκαλία

Ονοματεπώνυμο

Τμήμα προέλευσης αιτούντα

Χώρα Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Βέγλης Ανδρέας

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

China

Shanghai International Studies University

Γιαννόπουλος Εμμανουήλ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Serbia

University of Arts Belgrade

Γιάτσης Γεώργιος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

USA

The University Of Alabama

Γιουλάτος Διονύσιος

Τμήμα Βιολογίας

Russia

Lomonosov Moscow State University

Καζαμία Βασιλεία

Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

China

Beijing Foreign Studies University

Μυρωνίδης Δημήτριος

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Russia

Lomonosov Moscow State University

Παναγιώτου Νικόλαος

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

China

Beijing Foreign Studies University

Τρανός Μάρκος

Τμήμα Γεωλογίας

Ukraine

Ivan Franko National University in Lviv

Επιλεχθέντες Erasmus+ International Staff Mobility - Επιμόρφωση

Ονοματεπώνυμο αιτούντα

Τμήμα προέλευσης αιτούντα

Χώρα Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Αποστολίδου Σοφία

Τμήμα Νομικής

China

Beijing Foreign Studies University

Αρσένη-Μέτσικα Αλεξάνδρα

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Serbia

University of Arts Belgrade

Βενέτη Ζωή

Τμήμα Βιολογίας

Serbia

University of Arts Belgrade

Γρηγοράσκου Μαγδαληνή

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Serbia

University of Arts Belgrade

Κοσόγλου Ελευθερία

Τμήμα Νομικής

China

Beijing Foreign Studies University

Κουκάκης Ιωάννης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Russia

Saint Petersburg University

Μπαζμαδέλης Αριστείδης

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Mexico

Universidad Internacional

Ραφτοπούλου Ελένη

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών

Egypt

Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στη κα. Μαρία Μυλωνά στο 2310 99 5302 και eurep-projects@auth.gr

Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας καθώς και τα οικονομικά θέματα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα. Αναστασία Τσιανοπούλου στο 2310 99 5289 και eurep-projects@auth.gr

Tags: