Υποβολή αιτήσεων για consortium Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ CONSORTIUM  (ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ):  19  Φεβρουαρίου 2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mo...