Υποβολή αιτήσεων για consortium Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ CONSORTIUM  (ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ):  15  Φεβρουαρίου 2018

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Erasmus+ 2018: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/fi...