Υποβολή αιτήσεων για consortium Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ CONSORTIUM  (ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ):  15  Φεβρουαρίου 2018

- Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mo...

 

- Πληροφορίες για τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees στον Οδηγό Προγράμματος Ereasmus+ 2018http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en