Συνεργασία με Ιδρύματα της Παλαιστίνης - Erasmus+ KA2 Capacity Building