Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

Εκτυπώσιμη μορφή

Το 2017 το πρόγραμμα Erasmus το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (ΙΚΥ) συμπληρώνει 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας και χάρη σ’ αυτό, περισσότεροι από 3 εκ. φοιτητές Ευρωπαϊκών χωρών έχουν πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα εντός της Ευρώπης.  

Από το 2015, το Erasmus+ έγινε διεθνές – Erasmus+ International Credit Mobility Programme – και άνοιξε τον δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρώπης (Partner Countries).  Το ΑΠΘ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος, υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ International για τα έτη 2015-2017 η οποία εγκρίθηκε και εφαρμόζεται με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2017.

Το Φεβρουάριο του 2016 υποβλήθηκε από το ΑΠΘ και νέα αίτηση για το 2016-2018 η οποία και εγκρίθηκε.  Έτσι, η διεθνής κινητικότητα για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2018 αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα δίνοντας την ευκαιρία για 156 εισερχόμενες και 72 εξερχόμενες κινητικότητες που περιλαμβάνουν φοιτητές όλων των επιπέδων, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Οι πίνακες με τις χώρες υποδοχής, τα πανεπιστήμια και τις επιμέρους κινητικότητες για την περίοδο 2016-2018 θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματός  https://eurep.auth.gr/el/programmes/erasmusplus_international.  Θα ακολουθήσει, μετά από απόφαση της Επιτροπής Διεθνούς Διάστασης του ERASMUS+ , πρόσκληση που θα αφορά στις εξερχόμενες κινητικότητες.

Tags: