Αποτελέσματα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016-2017 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν.

Η κατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των φοιτητών ανά Τμήμα με φθίνουσα ταξινόμηση βάσει της μοριοδότησης και τα ονόματα των επιλεγέντων και χρηματοδοτούμενων από το ΑΠΘ φοιτητών είναι σημειωμένα με πράσινο χρώμα.

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετακίνηση του μέγιστου δυνατού αριθμού φοιτητών ανά Τμήμα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποφάσισε την αξιοποίηση και των προσφερόμενων θέσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ERA-PLACES με συντονιστή το ΤΕΙ Αθηνών. Έτσι, οι φοιτητές που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν μέσω αυτής της δυνατότητας (και επομένως θα λάβουν επίσης επιχορήγηση) είναι σημειωμένοι με πορτοκαλί χρώμα. Να διευκρινίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα πρέπει να μεταθέσουν την περίοδο μετακίνησής τους εντός του διαστήματος 01/10/2016 - 28/02/2017.

Να επισημάνουμε ότι η επιχορήγηση όλων των παραπάνω μετακινήσεων κατέστη δυνατή με τη μείωση της χρηματοδοτούμενης διάρκειας όλων των μετακινήσεων σε τρεις (3) μήνες. Επομένως, όσοι από τους επιτυχόντες έχουν αιτηθεί να μετακινηθούν για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα μειώσουν το διάστημα της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή αν θα πραγματοποιήσουν το διάστημα πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν την ακύρωση της μετακίνησής τους να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (erasmus-outgoing@auth.gr) .

Ενημέρωση μόνο για τους φοιτητές με πράσινη επισήμανση: ΟΙ φοιτητές που θα ξεκινήσουν την μετακίνησή τους μέχρι και τις 15/9/2016, θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 20/7/2016. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα «Μετά την επιλογή», προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία. Η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης.