Σύναψη νέων συμφωνιών Erasmus+ 2017-20(21)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ. ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής νέων συμφωνιών με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για τα ακαδημαϊκά έτη 2017 – 20(21). Οι διδάσκοντες του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να συνάψουν νέες συμφωνίες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους μέσω του συνδέσμου https://eurep.auth.gr/el/agreementsform, αφού πρώτα πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία του Πανεπιστημιακού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης νέων συμφωνιών Erasmus+, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/staff/agreements . Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΕΠ, Γ. Βέης - τηλ. 2310-996727 ή Ι. Γεωργιάδου - τηλ. 2310-995293, email :
erasmus-agreements@auth.gr . Για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Τάσο Σελαλμαζίδη, ΤΕΕΠ, τηλ. 2310-995167, email: anselal@auth.gr .