Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS MEDEA

Εκτυπώσιμη μορφή

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS MEDEA για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23 Μαΐου 2016, 4:59pm (UTC+2, Paris)

(Λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες υποτροφίες στο http://www.ema2-medea.com)