Αποτελέσματα Erasmus+ International για Φοιτητές 3ου Κύκλου Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης που αφορά στη μετακίνηση Φοιτητών 3ου Κύκλου Σπουδών μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International για Σπουδές εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.