Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια (Εαρινό 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2016, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. το μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» στη  γαλλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www.lance.auth.gr/el/node/120.