Ζητήματα μετακίνησης σε Τουρκία - 03/02/2015

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι φοιτητές Erasmus που επέλεγαν ως χώρα προορισμού την Τουρκία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση από την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά, είχαν θέματα και αντιμετώπισαν ζητήματα σχετικά με την άδεια παραμονής τους και την ασφάλειά τους. Το βασικό θέμα ήταν ότι εφόσον κάποιος Φοιτητής θα παρέμενε για 3 μήνες και πάνω, έπρεπε να δηλωθεί ως μόνιμος κάτοικος. Αυτό το γεγονός προκαλούσε πρόβλημα διότι, ως μόνιμοι κάτοικοι, οι φοιτητές είχαν την υποχρέωση να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία στην Τουρκία.

Μετά από ανταλλαγή αλληλογραφίας με τον Υπεύθυνο στην Εθνική Μονάδα της Τουρκίας, μόλις ενημερωθήκαμε ότι:

Οι φοιτητές Erasmus θεωρούνται ως προσωρινώς διαμένοντες στην Τουρκία και μπορούν να αιτούνται για την άδεια παραμονής τους έχοντας τη δική τους ασφαλιστική κάλυψη, ακόμη και αν αυτή δεν είναι με Τουρκική Ασφαλιστική Εταιρεία. Εν τούτοις, η ασφάλεια που θα έχουν θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 

Minimum Policy Content

 

 

 

Contracted Institutions              

 

 

*Non- Contracted Institutions

 

 

 

Annual Minimum Limit

 

Contributions

 

Annual Minimum Limit

 

Contributions

 

Outpatient Diagnosis Treatment

 

 

2.000. -TL

 

Insured      : % 40 

Company  : % 60

 

 

 

 

2.000.-TL

 

Insured     : % 40 

Company  : % 60

 

 

 

Inpatient Diagnosis Treatment

 

 

Unlimited

 

Insured    : % 0

Company : % 100

 

 

 

 

20.000.-TL

 

Insured     : % 20

Company  : % 80

 

 

 

*Non- Contracted Institutions: Institutions (hospitals, physicians' offices, and the other health institutions) that do not have an agreement with the insurer.

Αυτό σημαίνει ότι όταν εισέρχονται στην Τουρκία οι Erasmus φοιτητές που έχουν ασφαλιστική κάλυψη, το συμβόλαιο που θα έχουν θα περιέχει τις παραπάνω καλύψεις με τους ανωτέρω συγκεκριμένους όρους. Για να πιστοποιείται αυτό θα πρέπει το συμβόλαιο να είναι τουλάχιστον στα αγγλικά και ιδιαίτερα επιθυμητό είναι να υπάρχει και τουρκική μετάφραση από την εταιρεία. Εφόσον ο φοιτητής πηγαίνει στην Τουρκία για σπουδές, τα Τουρκικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν προθυμοποιηθεί  να μεταφράζουν το συμβόλαιο της ασφάλειας στην τουρκική γλώσσα και έτσι δεν θα χρειάζεται ο φοιτητής να έχει έξοδα μετάφρασης. Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής πηγαίνει για πρακτική άσκηση σε κάποια εταιρεία, ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει ή να είναι το συμβόλαιό του και στην τουρκική γλώσσα από την ασφαλιστική εταιρεία ή να έχει μεταφρασμένο το συμβόλαιο της ασφαλιστικής του κάλυψης στην τουρκική γλώσσα από έναν συμβολαιογράφο με έδρα την τουρκική επικράτεια.

Ο καινούργιος λοιπόν Νόμος στην Τουρκία έχει ως εξής:

"Article 2- (1) Beneficiaries of Erasmus Plus may submit their insurance certificate which was issued by a foreign company in order to apply for a residence permit.

(2) In the case of above, the insurance certificate issued by a foreign company should cover the minimum criteria which were defined at 9/2014 Circular dated on 6/6/2014.

(3) The insurance certificate issued by a foreign company should be translated into Turkish by a notary.

(4)However, in the case of host Turkish higher education institutions authorise that the insurance certificate issued by a foreign company is in line with the minimum requirement stated above, the notary translation is not necessary."