Αποτελέσματα υποψήφιων φοιτητών προκήρυξης ακαδ.έτος 2015-2016 (συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014-2015)

Εκτυπώσιμη μορφή

Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα επιλογής για το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτος 2015-2016 (συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014-2015) .

Προσοχή!!!! 

1) Για διευκρινίσεις ως προς τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το υπόμνημα που περιλαμβάνεται σε αυτό. Στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Τμήμα μας.

2)Οι επιλεγέντες φοιτητές, και ιδίως αυτοί που πρόκειται να μετακινηθούν άμεσα (εντός Ιουλίου και Αυγούστου), παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στην νεότητα "Μετά την επιλογή". Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να μετακινηθείτε χωρίς την προηγούμενη υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης.

3)Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα παράτασης, καθώς βάσει του πρακτικού της συνεδρίασης επιλογής η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων "εισηγήθηκε τη μη έγκριση κανενός μελλοντικού αιτήματος παράτασης της πρακτικής άσκησης προκειμένου να μην τεθούν σε μειονεκτική θέση οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την μετακίνησή τους στις 31/5 και λόγω της χρηματοδότησής τους από την σύμβαση 2014-2016 δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης."