Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 και στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Για την εύρεση του αριθμού αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον σύνδεσμο  https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Λόγω περιορισμών που τέθηκαν από τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (δυνατότητα χρηματοδότησης για 2 ή 3 μήνες, ολοκλήρωση των μετακινήσεων το αργότερο μέχρι 31/7/2024), η Επιτροπή του ΤΕΕΠ αποφάσισε να χρηματοδοτηθούν οι μετακινήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους διάρκεια μετακίνησης μέχρι 2 μήνες και ολοκληρώνονται νωρίτερα από την 31η Ιουλίου 2024. Όλες οι υπόλοιπες μετακινήσεις θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια του ΑΠΘ για το διάστημα που έχουν αιτηθεί στην  δήλωσή τους και όχι παραπάνω από 6 μήνες. Τα κονδύλια θα αντληθούν από την νέα Σύμβαση του 2023.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν να δηλώσουν άμεσα την ακύρωση της πρακτικής τους στο erasmus-outgoing@auth.gr

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, οι επιλεγέντες φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες στον ιδρυματικό τους λογαριασμό τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά εντός των προθεσμιών που θα αναφέρονται.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.