Ολοκλήρωση υποβολής νέων συμφωνιών 2016/17

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητά μέλη ΔΕΠ,

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υποβολής νέων συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS PLUS για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 και εξής, και σας ευχαριστεί για τη συνεργασία και το μεγάλο σας ενδιαφέρον. Εντός των επόμενων εβδομάδων, θα ενημερωθείτε σχετικά με την υπογραφή των νέων συμφωνιών που έχετε υποβάλλει. Επίσης, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα συνεχίσει να προωθεί στους Συντονιστές ECTS τις προτάσεις νέων συμφωνιών που αποστέλλονται από ξένα Πανεπιστήμια, ώστε να αξιολογηθούν για την επόμενη περίοδο υποβολής συμφωνιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2016. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus-agreements@auth.gr .