Αποτελέσματα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Ως προς την επιχορήγηση, όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί θα λάβουν επιχορήγηση για το διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους με εξαίρεση τους φοιτητές που δήλωσαν διάστημα μετακίνησης άνω των 6 μηνών, οι οποίοι θα επιχορηγηθούν για διάστημα μέχρι 6 μήνες.

Φυσικά, όλοι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα παράτασης της μετακίνησης ή/και της επιχορήγησής τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, όπως ορίζουν οι όροι του προγράμματος. Η έγκριση της παράτασης της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος παράτασης.  

Τα κονδύλια θα αντληθούν από τα αδιάθετα ποσά της Σύμβασης του 2022 μέχρι εξάντλησης τους και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η νέα Σύμβαση του 2023. Για τη σύμβαση με την οποία θα χρηματοδοτηθείτε θα ενημερωθείτε μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών σας.

Επίσης να ενημερώσουμε οτι οι αιτήσεις με έναρξη εντός του Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου 2023 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της έναρξης της μετακίνησης από 01/10/2023 και μετά. Κατ' εξαίρεση αποδοχή τους μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν τεκμηριωμένου λόγου ανωτέρας βίας για έναρξη από Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις με λήξη μετά την 31η Αυγούστου 2023 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της λήξης της κινητικότητας εντός του διαστήματος που έχει οριστεί από την πρόσκληση δηλαδή μέχρι 31/8/2023.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, οι φοιτητές παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία. Οι οδηγίες περιγράφονται αναλυτικά και στο ενημερωτικό βίντεο της πρακτικής άσκησης που είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: 

https://youtu.be/McHLgDaCQuE

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.