Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 11 Απριλίου 2023  και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από 3-3-2023 B΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΑ131) έτους 2021-2023 για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+, παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν στα Μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ.:

 

 

 

A/A Αριθμός δήλωσης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
1 2021E-STT-OUT0074 NAI
2 2021E-STT-OUT0075 NAI
3 2021E-STT-OUT0077 NAI
4 2021E-STT-OUT0078 NAI
5 2021E-STT-OUT0079 NAI
6 2021E-STT-OUT0080 NAI
7 2021E-STT-OUT0081 NAI
8 2021E-STT-OUT0082 NAI
9 2021E-STT-OUT0083 NAI
10 2021E-STT-OUT0084 NAI
11 2021E-STT-OUT0089 NAI
12 2021E-STT-OUT0091 ΟΧΙ
13 2021E-STT-OUT0093 NAI
14 2021E-STT-OUT0094 NAI
15 2021E-STT-OUT0094 NAI
16 2021E-STT-OUT0095 NAI
17 2021E-STT-OUT0096 NAI
18 2021E-STT-OUT0097 NAI
19 2021E-STT-OUT0098 ΟΧΙ
20 2021E-STT-OUT0099 NAI
21 2021E-STT-OUT0056 ΝΑΙ
22 2021E-STT-OUT0057 NAI
23 2021E-STT-OUT0058 NAI
24 2021E-STT-OUT0059 NAI
25 2021E-STT-OUT0060 NAI
26 2021E-STT-OUT0062 NAI
27 2021E-STT-OUT0063 NAI
28 2021E-STT-OUT0066 NAI
29 2021E-STT-OUT0067 NAI
30 2021E-STT-OUT0068 NAI
31 2021E-STT-OUT0070 NAI
32 2021E-STT-OUT0071 NAI