Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για Επιμόρφωση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 11 Απριλίου 2023  και βάσει των κριτηρίων επιλογής και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από 3-3-2023 B΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΑ131) έτους 2021-2023 για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+, παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν στους διοικητικούς υπαλλήλους του Α.Π.Θ.:

 

 

A/A Αριθμός δήλωσης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
1 2021E-STT-OUT0072 NAI
2 2021E-STT-OUT0073 NAI
3 2021E-STT-OUT0076 NAI
4 2021E-STT-OUT0085 NAI
5 2021E-STT-OUT0086 NAI
6 2021E-STT-OUT0087 NAI
7 2021E-STT-OUT0088 NAI
8 2021E-STT-OUT0092 NAI
9 2021E-STT-OUT00100 NAI
10 2021E-STT-OUT0061 NAI
11 2021E-STT-OUT0064 NAI
12 2021E-STT-OUT0065 NAI
13 2021E-STT-OUT0069 NAI