Αποτελέσματα B' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2023 (ΚΑ131)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 11 Απριλίου 2023 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της από την 3-3-2023 Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ131) 2021-2023 για Διδασκαλία:

 

 

A/A Αριθμός δήλωσης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
1 2021E-STA-OUT0040 NAI
2 2021E-STA-OUT0042 NAI
3 2021E-STA-OUT0043 NAI
4 2021E-STA-OUT0044 NAI
5 2021E-STA-OUT0045 NAI
6 2021E-STA-OUT0046 NAI
7 2021E-STA-OUT0047 NAI
8 2021E-STA-OUT0048 NAI
9 2021E-STA-OUT0049 NAI
10 2021E-STA-OUT0050 NAI
11 2021E-STA-OUT0051 NAI
12 2021E-STA-OUT0052 NAI
13 2021E-STA-OUT0053 NAI
14 2021E-STA-OUT0054 NAI
15 2021E-STA-OUT0055 NAI
16 2021E-STA-OUT0056 NAI
17 2021E-STA-OUT0057 NAI
18 2021E-STA-OUT0058 NAI
19 2021E-STA-OUT0059 NAI
20 2021E-STA-OUT0060 NAI
21 2021E-STA-OUT0061 NAI
22 2021E-STA-OUT0062 NAI
23 2021E-STA-OUT0063 NAI
24 2021E-STA-OUT0064 NAI
25 2021E-STA-OUT0065 NAI
26 2021E-STA-OUT0066 NAI