Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ Σπουδές Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Εκτυπώσιμη μορφή

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, να συμμετέχουν στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Γ. Τσουμή, στο κτίριο Α΄ των εγκαταστάσεων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Φοίνικα.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές από την Συντονίστρια ECTS κ. Π. Αλιζώτη και θα συζητηθούν τα ερωτήματα/θέματα που απασχολούν τους/ις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες.