Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-2023

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-2023 και στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Για την εύρεση του αριθμού αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον σύνδεσμο  https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων που διατέθηκαν από τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (120 θέσεις), η Επιτροπή του ΤΕΕΠ αποφάσισε να χρηματοδοτηθούν οι μετακινήσεις των αρχικά μη επιλέξιμων για χρηματοδότηση μέσω του Ομίλου φοιτητών, με κονδύλια του ΑΠΘ με τους ίδιους όρους που χρηματοδοτούνται οι μετακινήσεις της προηγούμενης πρόσκλησης, δηλαδή με χρηματοδότηση μέχρι 4 μήνες. Στο συνημμένο αρχείο, στη στήλη "Διοικητική διαχείριση και επιχορήγηση" οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν με ποια διαδικασία θα χρηματοδοτηθεί η μετακίνησή τους (ΑΠΘ ή ΌΜΙΛΟΣ).

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν να δηλώσουν άμεσα την ακύρωση της πρακτικής τους στο erasmus-outgoing@auth.gr

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, οι επιλεγέντες φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες στον ιδρυματικό τους λογαριασμό τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά εντός των προθεσμιών που θα αναφέρονται.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.