Ενημερωτική εκδήλωση για δυνατότητες σύναψης συμφωνιών,συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (BiP) και υποβολής/συμμετοχής σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, διοργανώνει την 1η Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 09:30 – 14:00, στο ΚΕΔΕΑ, Αμφ. Ι, ημερίδα για τις δυνατότητες σύναψης διμερών συμφωνιών, συμμετοχής/διοργάνωσης Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes) και συμμετοχής σε έργα ΚΑ2 του προγράμματος Erasmus+.

 

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες (βλ. συνημμένο πρόγραμμα):

  • Παρουσίαση του νέου προγράμματος και οι καινοτομίες στις δράσεις του
  • Προϋποθέσεις και διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών με τις χώρες του προγράμματος Erasmus+ (ΕΕ)
  • Προϋποθέσεις και διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών με τις χώρες εταίρους του προγράμματος Erasmus+ (εκτός ΕΕ)
  • Συμμετοχή/συντονισμός Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes)
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της δράσης KA2 και πρακτικές οδηγίες για τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων στο ίδιο πλαίσιο.

 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Δημήτριος Κωβαίος.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ιωάννα Γεωργιάδου

 

Ioanna Georgiadou

Institutional Coordinator /Head of the Department of European Educational Programmes

Erasmus+ International & Erasmus+ Projects

 

Aristotle University of Thessaloniki

University Campus

GR 54124 Thessaloniki

tel: +30 2310 995293

e-mail:ioan@auth.gr

https://eurep.auth.gr/en

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusAUTh

Promo Video: https://www.youtube.com/watch?v=yIOFCzAv5Nk

Image: