Αποτελέσματα πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-2023 (πρόσκληση Μαΐου 2022)

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-2023 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Προκειμένου να μετακινηθούν με χρηματοδότηση όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση αποφασίστηκε να λάβουν επιχορήγηση για διάστημα μέχρι και 3 μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι :

  • όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μετακίνησης μέχρι και 3 μήνες, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους,
  • όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 3 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 3 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Τα κονδύλια θα αντληθούν από τα αδιάθετα ποσά της Σύμβασης του 2021 μέχρι εξάντλησης τους και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η νέα Σύμβαση του 2022. Για τη σύμβαση με την οποία θα χρηματοδοτηθείτε θα ενημερωθείτε μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών σας. Φυσικά, όλοι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα παράτασης της μετακίνησης ή/και της επιχορήγησής τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, όπως ορίζουν οι όροι του προγράμματος. Η έγκριση της παράτασης της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος παράτασης.  

Επίσης να ενημερώσουμε οτι οι αιτήσεις με έναρξη εντός του Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου 2022 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της έναρξης της μετακίνησης από 01/10/2022 και μετά. Κατ' εξαίρεση αποδοχή τους μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν τεκμηριωμένου λόγου ανωτέρας βίας για έναρξη από Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις με λήξη μετά την 31η Αυγούστου 2023 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της λήξης της κινητικότητας εντός του διαστήματος που έχει οριστεί από την πρόσκληση δηλαδή μέχρι 31/8/2023.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, οι φοιτητές παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία. Οι οδηγίες περιγράφονται αναλυτικά και στο ενημερωτικό βίντεο της πρακτικής άσκησης που είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: 

https://youtu.be/McHLgDaCQuE

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.