Δικαιολογητικά ανά κατηγορία για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Εκτυπώσιμη μορφή
Showpage: 
Πρόσθετη επιχορήγηση φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες
Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης
Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού