Αποτελέσματα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Να διευκρινίσουμε ότι στην τρέχουσα πρόσκληση έχουν αξιοποιηθεί επιχορηγούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ. Οι μετακινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου Ομίλου συνοδεύονται από το αντίστοιχο σχόλιο στη στήλη "Διοικητική διαχείριση και επιχορήγηση".

Όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση (είτε μέσω του Α.Π.Θ. είτε μέσω του Ομίλου) θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα μέχρι και 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι :

  • όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μετακίνησης μέχρι και 3 μήνες, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους,
  • όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 3 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 3 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ωστόσο, όλοι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα παράτασης της μετακίνησης ή/και της επιχορήγησής τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, όπως ορίζουν οι όροι του προγράμματος. Η έγκριση της παράτασης της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος παράτασης.  

Επίσης, οι αιτήσεις με έναρξη μετακίνησης εντός του Σεπτεμβρίου 2021 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της έναρξης της μετακίνησης από 01/10/2021 και μετά. Κατ' εξαίρεση αποδοχή τους μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν τεκμηριωμένου λόγου ανωτέρας βίας.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, 

  • οι φοιτητές που θα μετακινηθούν με επιχορήγηση του ΑΠΘ, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία, ενώ, 
  • στους φοιτητές που θα μετακινηθούν μέσω του Ομίλου, θα σταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. θα παραμείνουν κλειστές από 02/08 έως 20/08/2021 και ότι, κατ' επέκταση, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση όλων των επιλεγέντων φοιτητών για την παροχή αναλυτικών οδηγιών περί τα τέλη Αυγούστου, για την οποία θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.