Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξερχόμενου Προσωπικού (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Προγράμματος Erasmus+ International 2019-2021 – 1η Πρόσκληση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2019-2021 – 1η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

2019EI-STA-OUT0002 

Ουκρανία

2019EI-STA-OUT0003 

Βραζιλία

2019EI-STA-OUT0004 

Ρωσία

2019EI-STA-OUT0005 

Βραζιλία

2019EI-STA-OUT0006 

Κίνα

2019EI-STA-OUT0008 

Αίγυπτος

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

2019EI-STA-OUT0001 

 Βραζιλία

2019EI-STA-OUT0007 

Αίγυπτος

 


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Επιμόρφωση

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

2019EI-STT-OUT0001 

 Κιργιζιστάν

2019EI-STT-OUT0002 

Ρωσία

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

2019EI-STT-OUT0003 

Αίγυπτος 

 


  • Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το eurep-projects@auth.gr
  • Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Πάσχου στο 2310 99 5287 και eurep-projects@auth.gr   

Κριτήρια Επιλογής:

 Η Υποεπιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, προέβη στην αξιολόγησή τους.

Αρχικά προχώρησε στον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης του προγράμματος Erasmus+, και συγκεκριμένα της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης του Mobility Agreement, της συμμόρφωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τους σκοπούς του προγράμματος, της ύπαρξης επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος της πληρότητας, της εγκυρότητας και της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων.  Eπιπλέον, εξέτασε αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.