Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελβετία δεν συμμετέχει πλέον στο Erasmus+ ως χώρα του Προγράμματος (Programme Country), αλλά ως χώρα Εταίρος (Partner Country), το οποίο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς την Ελβετία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά τα προσεχή ακαδημαϊκά έτη. Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει στην ιστοσελίδαhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140209_en.htm . Επομένως, όλες οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με Ιδρύματα της Ελβετίας στο πλαίσιο του Erasmus+ δεν έχουν ισχύ.

 

Ως αντιστάθμισμα, το Ελβετικό Κράτος έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Swiss-European Mobility, για το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.ch-go.ch/erasmus . Υπενθυμίζεται το γεγονός ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν μπορεί να εμπλακεί στις διαδικασίες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Swiss-European Mobility. Η υλοποίηση των ανταλλαγών υποστηρίζεται διοικητικά από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα, ενώ το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξυπηρετεί τα Τμήματα για την επίλυση πρακτικών θεμάτων (π.χ. έκδοση κάρτας για τους εισερχόμενους φοιτητές).