Αποτελέσματα πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-2021 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Να διευκρινίσουμε ότι στην τρέχουσα πρόσκληση έχουν αξιοποιηθεί επιχορηγούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ. Οι μετακινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου Ομίλου συνοδεύονται από το αντίστοιχο σχόλιο στη στήλη "Διοικητική διαχείριση και επιχορήγηση".

Ως προς την επιχορήγηση, όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί θα λάβουν επιχορήγηση για το διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης και δήλωσαν διάστημα μετακίνησης άνω των 6 μηνών, οι οποίοι θα επιχορηγηθούν αρχικά για διάστημα 6 μηνών.

Επίσης, οι αιτήσεις με έναρξη μετακίνησης εντός του Σεπτεμβρίου 2020 γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση μεταφοράς της έναρξης της μετακινήσης από 01/10/2020 και μετά.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, οι φοιτητές που θα μετακινηθούν με επιχορήγηση του ΑΠΘ, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία, ενώ, στους φοιτητές που θα μετακινηθούν μέσω του Ομίλου, θα σταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες. Επίσης, εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση όλων των επιλεγέντων φοιτητών για την παροχή αναλυτικών οδηγιών, για την οποία θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.